Oprema za ispitivanje kočenja i tehnički pregled

MB 30 PCMB 30 PC ispitivač kočnica za motocikle

Uređaj za ispitivanje kočenja za motocikle sa WINDOWS PC radnom stanicom. Prečnik valjaka 205 mm, nosivost 1 t. Upravljanje merenjem pomoću daljinskog upravljača. Sistem se preko BNet-a može povezati na mrežu u servisnoj radionici.

BD 640 PCOprema za tehnički pregled za putnička i lakoteretna vozila

Kompjuterska linija za ispitivanje kočenja nosivosti 4 t za putnička i lakoteretna vozila. Brzina testiranja 5 km/h. Sa elektromagnetnom kočnicom, podrškom za 4x4 vozila. U kompletu sa opremom za zvaničan tehnički pregled.

MB 8815Oprema za tehnički pregled za teretna i putnička vozila

Kompjuterska linija za ispitivanje kočenja za putnička, lakoteretna i teretna vozila osovinske nosivosti do 13t. Upravljanje merenjem pomoću daljinskog upravljača. Sa kompletnom pratećom opremom za zvaničan tehnički pregled.